Costomer Service : 094-3294965 nong.matia@gmail.com

1. ผลิตแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์น้ำ แอลกอฮอล์สเปรย์ 70% – 75% แบบไม่ต้องล้างออก ราคาโรงงาน  จดอย.ให้ในแบรนด์คุณ

 • จดอย.ให้ในแบรนด์คุณ โรงงานดูแลให้หมด
 • โรงงานได้ใบอนุญาตการผลิตจากอย. จากกรมสรรพสามิต และมีใบโรงงาน ถูกต้องทุกกฎหมายและทุกกระทรวง ซื้อขายปลอดภัย สบายใจ
 • ราคาถูกสุดในประเทศ ผลิตในปริมาณน้อยได้
 • คุณภาพมีใบรับรองมีแอลกอฮอล์ว่ากี่%จริงจากการส่งตรวจโรงงานไม่ได้เขียนขึ้นเอง
 • สติ๊กเกอร์ติดฉลากของคุณจะได้รับการรับรองจากอย.ก่อนส่งให้คุณ
 • โรงงานได้รับมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 • เจลที่ผลิตได้ในราคาถูกเพราะผลิตเยอะ ส่งโรงพยาบาล และ ร้านยา หลายแห่ง ไม่เหนียว แห้งไว ฆ่าเชื้อทันที 99.99%
 • แอลกอฮอล์น้ำหรือเจล จะผลิตจาก Ethyl alcohol เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมาจากอ้อยคุณภาพสูง ไม่ผ่านการเผา จึงได้แอลกอฮอล์เกรดA+ และเป็น Food grade มือไม่แห้งลอก
 • มีใบรับรอง MSDS และ COA ให้เพื่อสะดวกในการส่งออก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-3294965 หรือ line id: nong_matia บริการ 24 ชม.
 • ราคาแอลกอฮอล์น้ำ แอลกอฮอล์สเปรย์  70% – 75% กก.ละ 55-80 บาท (ตามจำนวนที่สั่งผลิต)
 • ราคาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 70% – 75% กก.ละ 110-180 บาท (ตามจำนวนที่สั่งผลิต)

เอกสารที่จะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง