Costomer Service : 094-3294965 nong.matia@gmail.com

สเปรย์ยกหน้า ยกทันทีหลังฉีด

สเปรย์ยกหน้า ยกทันทีหลังฉีด


มีส่วนประกอบของสารสกัดจากมันสำปะหลัง เป็น  Cohesive Glucan Biopolymer ที่มีความคงทน,ช่วยยกกระชับและทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้น ทันที ด้วยการใช้ “Super cross linking agents”ให้ได้เป็นโมเลกุลโครงสร้าง 3 มิติ มอบคุณสมบัติ ดังนี้- การยึดเกาะกับผิวได้เร็ว- เกลียบนผิวได้ดี

– ได้ film ทียืดหยุ่นไปกับผิว

– ให้ผิวยกกระชับภายใน 30 นาทีหลังใช้และให้ผล long lasting มากถึง 4 ชั้วโมงหลังทา

– ให้ความเรียบเนียนและลดริว รอยทัง ใน young skin และ mature skin

– 90% ของผู้ทีทดลองใช้ รู้สึกได้ว่าผิวยกกระชับขึน ทันที

 

Secale Cereale (Rye) Seed Extract   สารสกัดจากข้าวไรน์ (Secale Cereal) ที่อุดมไปด้วย Arabinoxylans โดยสารนี้ทำให้เกิดเป็นกลไกการต่อต้าน และซ่อมแซม มีคุณสมบัติยกกระชับผิวแบบเป็นธรรมชาติ พร้อมกับเพิ่มความตึงและความอ่อนนุ่มของผิวอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มการสังเคราะห์ alpha-smooth muscle actin (α-SMA) ทำให้การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้น สารสกัดจากเมล็ดของต้นข้าวไรย์ นั้นจะช่วย

 “Long-lasting tensor effect เพือผิวยกกระชับ ไม่หย่อนคล้อย”

– อุดมไปด้วย arabinoxylans บริสุทธิ : ซึงมีหน้าทีกระตุ้น

กลไกและหน้าทีทางชีวะวิทยาของเซลล์ทีเกียวกับความตึงของผิว ดังนัน จึงมีคุณสมบัติด้านการยกกระชับ

ผิวตามธรรมชาติ

– ริว รอยลดลง

– Microrelief เรียบขึน

– เพิม skin tone

– เพิมความตึง (tension)

ดังนันต้นข้าวไรย์มีผลต่อแรงตึงภายใน ให้ผลในการเป็น ‘Long-lasting tensor effect’

 

สกัดจาก Oat  ให้อยู่ในรูปโมเลกุลของน้ำตาล โมเลกุลน้ำตาลบริสุทธิ์ (100% natural sugar) มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีประสิทธิภาพยกกระชับผิวหน้า ลักษณะโมเลกุลเป็นเส้นตรง (linear chains) ของโมเลกุลน้ำตาลจากธรรมชาติ (Polyose)และโครงสร้างเป็นสามมิติ (3D configuration) ซึ่งมีความคงตัวสูง OSILIFT ให้ประสิทธิภาพในการจับกันระหว่างโมเลกุลน้ำตาลของ น้ำตาลใน Oat กับไขมันในเซลล์ผิว (Ceramide) ในชั้น Stratum Corneum สามารถซึมสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ forms  เป็นฟิล์มมีความอ่อนนุ่ม (Viscoelastic film) ให้ความนุ่มลื่นในการใช้ ตึงทันทีขณะทา ให้ผลทั้งแบบผลระยะสั้น ( short term) และ ผลระยะยาว (long term)

 

สารสกัดจากรากของดอก Peony ทีอุดมไปด้วย Oligosaccharides Peony หรือดอกโบตั๋น

นวัตกรรมใหม่!! ช่วยเพิมมิติ ปรับเรียวหน้าให้ได้รูป … ดังในอุดมคติ

  • Active ตัวแรกทีทำหน้าที Replumping ซึงจะตรงเข้า

จัดการกับปัญหาแก่ก่อนวัย ด้วยการควบคุมให้ cellular communication

ระหว่างชันdermis และ hypodermis ทำงานได้ปกติ

  • ช่วยรักษาหน้าทีของ adipocytes ซงึ เป็นองค์ประกอบในเนือ เยอื ไขมัน

(adipose tissue) ทีทำหน้าทียึดเหนียวหรือพยุงอวัยวะให้คงรูปอยู่ได้

ด้วยการป้องกันการเกิดการแลกเปลี่ยนยี นทีเป็นอันตรายระหว่างชั้น ผิว reticular dermis กับ hypodermis

  • ช่วยปรับรูปหน้า แก้ปัญหาเรืองการหย่อนคล้อยของผิว

ดังนันสารสกัดจากรากของดอก Peony จะช่วยฟืนฟูและปรับผิวให้มีความหนาแน่นและยืดหยุ่น

มากขึน ผิวหน้าคุณจึงเอิบอิม เปล่งปลัง เนียนเรียบ และแลดูอ่อนกว่าวัย

 

Tiger nut Oligosaccharides จะช่วยฟืน ฟู Oxytalan fibers ในชั้นผิว Papillary dermis และช่วยเพิมการสร้าง Collagen ดังนัน จึงช่วยเพิมความยืดหยุ่นให้ชัน ผิวเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย ปี 2005 พบชั้น upper-dermis โดย Papilactyl D ช่วยผิวสังเคราะห์ Functional Collagen ที่ชั้น upper dermis ช่วยคืนความยืดหยุ่นให้ผิวจากภายใน สู่ภายนอก

 

Transmic acid คุณประโยชน์ ช่วยให้กระฝ้าลึกลึกที่มีเส้นเลือดเลี้ยงอยู่ มีลักษณะที่เป็นแผ่นๆบนในหน้าลดลงเนื่องจากมีส่วนผสมของtranexamic acid บริสุทธิ์เข้มข้นจะช่วยในการป้องกันการเหนี่ยวนำให้เกิดการผลิตเม็ดสีที่ผิดปรกติจากการได้รับรังสี UV นั้น พบว่า tranexamic acid ซึ่งมีฤทธิ์เป็น plasmin inhibitor จะไปยับยั้งการหลั่งของ arachidonic acid และการสร้าง prostaglandins จึงทำให้ melanocyte tyrosinase activity ลดลง เป็นผลให้การสร้างเมลานินลดลง ใบหน้าจึงทำให้ดูสว่างใส กระฝ้าลดเลือนลงอย่างชัดเจน

 

สรุปย่อ คือ ครีมยกกระชับแบบ 3 มิติ ใน 30 วินาที ช่วยยกกระชับและทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้น ทันที ด้วยการใช้ “Super cross linking agents”ให้ได้เป็นโมเลกุลโครงสร้าง 3 มิติ มอบคุณสมบัติ การยึดเกาะกับผิวได้เร็ว เกลียบนผิวได้ดี ได้ film ทียืดหยุ่นไปกับผิว ริ้วรอยลดลง ยึดเหนียวหรือพยุงอวัยวะให้คงรูปอยู่ได้ ช่วยเพิ่มการสร้าง Collagen  โดยสารนี้ทำให้เกิดเป็นกลไกการต่อต้าน และซ่อมแซม พร้อมกับเพิ่มความตึงและความอ่อนนุ่มของผิวอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพิ่มการสังเคราะห์ alpha-smooth muscle  ทำให้การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้น ให้ผลทั้งแบบผลระยะสั้น และ ผลระยะยาว

      วิธีใช้ : sprayและนวดลงบนผิวหน้าให้ทั่วและลูปไล้จากล่างขึ้นบนเป็นรูปตัว V จนกว่าครีมยกกระชับ แห้งส่วนบริเวณดวงตาให้ใช้นิ้วนางลูปจากหัวตาไปที่หางตา จนกว่า ครีมยกกระชับ จะแห้ง

ควรใช้ วันละ 2 ครั้ง เช้า และ ก่อนนอน